Better Buy BUICK

Pavel Kopáček
Foto: archiv autora, tiskové podklady města Detroitu a divise Buick (GM)

David Dunbar Buick. Jeho příjmení se čte „bjújk“, nikoli „bujk“, jak je u nás „dobrým zvykem“. Dodnes zdobí přídě vozů, pokládaných za jedny z nejlepších, a to nejen v rámci koncernu GM. Je čas, abychom jej i my uvedli do naší pomyslné Síně slávy Magazinu Veteran.

Přišel na svět v nepokoji zmítaném Skotsku 17. září 1854, ale nikdy se za Skota nepovažoval. Celá rodina se vystěhovala „za lepším“ do Ameriky, a mladý D.D. se natolik naturalisoval, že na větrem bičované Skotsko dočista zapomněl.

Po vyučení začal pracovat v malé slévačské a kovoobráběcí firmě, a když její majitel zkrachoval, společně s dalším pracovním kolegou společnost převzal, zavázal se ke splacení pohledávek, a začal podnikat. Specialitou agilní firmy se staly smaltované vany.

Poslední dekáda 19. století poznamenala mladého Buicka (jako ostatně tisíce jiných) rozvojem spalovacích motorů. Chtěl se jim věnovat, ovšem spolumajitel firmy požadoval setrvání u slévárenství, takže se oba partneři rozešli ve zlém. Ale David Dunbar měl nyní dost času i prostředků, aby mohl realisovat svůj sen.

V roce 1899 zakládá Buick Power Company a začíná dodávat stabilní motory pro zemědělství. Tři roky nato tenhle obor (který mu žádné štěstí nepřinesl) opouští a zakládá Buick Manufacturing Company. Správně chápe, že nikoliv součásti, ale kompletní automobily jsou tím, co je „in“.

Sny se rojí lehce, ale stojí hodně peněz. Na to D.D. přišel už v roce 1903, kdy mu začal docházet kapital. Naštěstí měl chápavého a hodně movitého kamaráda Benjamina Briscoa, jenž mu šlechetnou zápůjčkou umožnil založení a start třetí – a jak se zdálo – už definitivní společnosti Buick Motor Company. Tou dobou samozřejmě ani jeden z nich netušil, že právě položili základní kámen k budoucí gigantické korporaci General Motors.

Jak se ale ukázalo už v roce 1904, David Dunbar neměl potřebný odhad trhu či podnikatelské vlohy. Svou mladou společnost opět přivedl do červených čísel, nebyl schopný ani splatit již běžící úvěry a úroky z nich, takže se musel s firmou rozloučit. Pod původním názvem ji zakoupil James Whiting, ředitel vagonky v michiganském Flintu.

Buick měl zatím pouze dva prototypy svých vozů, v tom druhém ale velmi nadějný a životaschopný dvouválcový agregát s ventily v hlavě. Právě kvality malého motoru zřejmě přiměly dalšího průmyslového bosse – Williama Crapo Duranta, aby se ujal řízení automobilky. Firma začala prosperovat.

To už s ní ovšem D.D. neměl prakticky nic společného. Vzdal se všech svých zbývajících práv v nové firmě, odstěhoval se s rodinou do Kalifornie a zkusil štěstí v ropném průmyslu. Zanedlouho už inseruje na druhém konci Států, na Floridě, a nabízí reality. Mimoto vložil zbytek svých prostředků do dvou neúspěšných a dnes již zcela zapomenutých automobilek: Lorraine Motors Corporation a Dunbar Motor Cars.

David Dunbar Buick se dožil počátků slávy vozů s jeho jménem, ale už z ní nic neměl. Říká se, že k jeho skonu značnou měrou přispěla zlomená sebedůvěra – faktem ovšem je, že byl převezený do nemocnice v pokročilém stadiu zhoubné choroby, které podlehl 3. března 1929. Odpočívá na woodmerském hřbitově v začouzeném Detroitu, který tolik miloval.

Smutná story, ale ani život nebývá veselý, a dokáže se zachovat hodně drsně a naprosto macešsky. Přestože se ohromný rozvoj firmy Buick udál mimo dosah zakladatele firmy, nelze mu jeho zásluhy upřít. Proto byl v roce 1974 uvedený do americké „Automobile Hall of Fame“, a proto jej do naší vlastní Síně uvádíme i my.

Davide Dunbare, R.I.P.!

Výrobce neopomenul zdůraznit, že používá osvědčené karoserie Fisher
Prototyp po návratu z Flintu – rok 1904. Na sedadle spolujezdce syn D. D. Buicka
Last Good-Bye...
Mladý David Dunbar, ještě plný energie...
...a o mnoho let a životních ran později
Ročníku '39 se podle tvaru dělené masky říkalo „Sloní uši“
Montovna Flint (Michigan) za plného provozu – dneska ovšem zcela jiný pohled
Když jedete Electrou '59, všechny slavnosti vám připadnou nicotné...
V roce 1905 inserce upozorňovala, že si Buick vede znamenitě i v kopcích!
Prosté a přesvědčivé...
Léta šedesátá – bylo-li by libo?
Zubatá maska je nejznámějším značkovým artefaktem. Přišla v roce 1942, na snímku model '49
Dámská jízda v polovině 20. let. Solidní Buick nesměl chybět
Uvedením Riviery dal Buick lekci všem konkurentům
Vydáno dne: 02.05.2017 - 23:04