Škoda je 80 let lídrem domácího trhu

Škoda Auto a.s.

Úspěch značce Škoda ve druhé polovině 30. let přinesly moderní modely Superb, Rapid či Popular.

Podíl značky se stabilně zvyšoval z 13,8 % na vrcholu hospodářské krize (1933) přes 27,1 % v roce 1936, kdy se stala tuzemským lídrem, až po 39,2 % v posledním předválečném roce. Kromě úspěchů u zákazníků z tehdejšího Československa vykazoval dynamický růst také export i na nejnáročnější evropské trhy, stejně jako do zámoří.

Růst prodejů škodovek v letech 1933-1938 [ks]

Ve složitém poválečném období se podařilo rychle obnovit produkci v Mladé Boleslavi, k níž se v průběhu následujících dvou let připojily závody Vrchlabí a Kvasiny. Produkci se dařilo zvyšovat i přes omezené státní investice do vývoje a výroby, bariéra 10 000 kusů ročně padla v roce 1955 díky náběhu výroby modelu Škoda 440 Spartak. Významný krok vpřed znamenalo vybudování zcela nové, moderně vybavené továrny pro řadu Škoda 1000 MB (1964). Její úspěch doma i v zahraničí umožnil posunout objem výroby za hranici 100 000 vozů ročně (1967).

Škoda Superb (1939)
Škoda Popular Monte Carlo (1937)
Škoda Rapid (1937)
Vydáno dne: 17.12.2016 - 14:00